Who are we?

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB)  is een VZW met als doel de beoefenaars van de verpleegkunde te verenigen en de belangen van de sector te vertegenwoordigen en te verdedigen. Op die manier wil de organisatie de verpleegkunde in haar totaliteit verder promoten en ontwikkelen. Dit doet ze met het oog op de belangen van de verpleegkundigen én die van de aan hen toevertrouwde patiënten.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België verenigt 46 beroepsorganisaties voor verpleegkunde uit de drie gewesten en gemeenschappen en overkoepelt hiermee alle aspecten van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigen wij de 140.000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land.

De vereniging is een pluralistische onafhankelijke vereniging. Ze ontwikkelt haar activiteiten op het gehele Belgische grondgebied, buiten alle filosofische en politieke strekkingen om.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België is opgericht in 1952 als een feitelijke vereniging. Tot 2009 was het een alliantie van algemene, autonome beroepsorganisaties zonder een onderscheiden en specifieke rechtsvorm. Sinds 15 september 2009 slaagden vijf algemene verenigingen met name de NVKVV, de NNBVV, FNIB, ACN en KVDB er in om samen de ‘Algemene Unie van Verpleegkundigen van België’ tot een VZW om te vormen, waardoor de oorspronkelijke feitelijke vereniging op deze wijze rechtspersoonlijkheid verkreeg. De AUVB kon zich open stellen voor alle verenigingen van verpleegkundigen met inbegrip van de verenigingen van gespecialiseerde verpleegkundigen. Momenteel vertegenwoordigt de AUVB-UGIB-AKVB 46 verschillende Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige beroepsorganisaties voor verpleegkunde.