Memorandum 2019

Het verpleegkundige beroep is het zorgberoep met het grootste aantal beoefenaars. De 202.402 geregistreerde verpleegkundigen maken ongeveer 40% uit van alle zorgverstrekkers.
Toch blijkt onze stem zelden gehoord te worden bij de beslissingen die ons rechtstreeks aangaan en die de werkomstandigheden van ons beroep beïnvloeden.
Het is tijd dat dit verandert en dat het beroep van verpleegkundige de plaats, de erkenning en de autonomie krijgt die het verdient.
Als vertegenwoordiger van de grootste beroepsgroep binnen de gezondheidssector bieden wij als Algemene Unie van Verpleegkundigen van België onze medewerking aan en vragen wij tevens inspraak in de discussies en beslissingen, zowel op regionaal, op nationaal als Europees niveau.
Voor de legislatuur 2019-2024 vermeldt de Algemene Unie der verpleegkundigen van België ook de zeven behoeften waarin het beroep van verpleegkundige moet voorzien.

  1. Kwaliteitsnormen voor kwaliteitszorg in alle sectoren/gebieden van de verpleegkunde.
  2. Een eerlijke en correct gefinancierde functiedifferentiatie.
  3. De middelen voor adequate en kwalitatieve opleidingen (inclusief permanente vorming) met specifieke doelstellingen op korte en middellange termijn.
  4. Een betere structurering/coördinatie van de verpleegkundige activiteiten (intra en extra muros).
  5. Een reële en evenwichtige vertegenwoordiging van het beroep van verpleegkundige binnen de instellingen die haar aanbelangen.
  6. Een betere financiering van onderzoek, opleiding, patiëntenvoorlichting, coördinatie en activiteiten die de gezondheid bevorderen.
  7. De middelen (tijd, materiaal, loon, waardering) voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk.

U kunt het volledig memorandum hier raadplegen.

Memorandum 2014