Presentatie

Mdeon VZW, is door de Belgische Staat belast met het controleren van de ethische waarde en code en de naleving van de betrokken wetgeving. Dit gebeurt aan de hand van de analyse van de uitnodigingen en het programma van deze congressen. Indien het programma voldoet en conform is, bezorgt MDEON een visumnummer dat men tijdens het congres dient bij te houden en dient te tonen op vraag van een bevoegde instantie (in België is dit ‘het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten’ – ‘FAGG’).