CONTACT

BVRV
rr@rr.be
www.bvrv.be

BVRV

De Belgische Vereniging voor Revalidatie Verpleegkunde richt zich tot alle verpleegkundigen en zorgverstrekkers werkzaam in de revalidatiesector. Hierbij bekijken we de revalidatiesector in ruime betekenis en schenken we aandacht aan alle aspecten. De BVRV wil “de revalidatieverpleegkundige” een duidelijke plaats geven binnen het landschap van de zorgsector.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen worden voorop gesteld om na te streven :

  • Profilering van de verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector
  • Positionering van verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector
  • Professionalisering van verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector
  • Uitwisselen van informatie tussen verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector en dit op nationaal en internationaal vlak
  • Het bevorderen van de opleiding en de bijscholing in revalidatie
  • Het bevorderen van interesse voor deze specialiteit
  • Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten
  • Wetenschappelijk onderzoek in dit domein stimuleren en ondersteunen. Tweejaarlijks wordt de ‘prijs voor de revalidatieverpleegkundige’ uitgereikt.

​Bron: bvrv.be